Komenda Miejska Policji, położona w Bielsku-Białej przy ulicy Wapiennej 45, zapewnia kilka sposobów na nawiązanie kontaktu z dyżurnym oraz centralą. W przypadku pilnych potrzeb, można skorzystać z telefonu alarmowego pod numerami 997 oraz 112. Ponadto, dostępny jest numer faksowy 47 85 712 44 dla osób preferujących tę formę kontaktu.

Zgodnie z przepisami prawa, w tym z ustawą o języku migowym, osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z następujących udogodnień:

 • Asysta osoby przybranej: Ustawodawstwo pozwala osobom uprawnionym, które ukończyły 16 lat, na wykorzystanie wsparcia osoby przybranej w kontaktach z administracją publiczną. Wyjątkiem są sytuacje, w których obowiązują zasady ochrony informacji niejawnych.
 • Komunikacja za pośrednictwem środków elektronicznych: Umożliwia się kontaktowanie się z urzędem przez email lub faks, a także korzystanie ze strony internetowej Komendy.
 • Wsparcie tłumacza języka migowego: Osoby uprawnione, w tym osoby niepełnosprawne, mogą bezpłatnie skorzystać z usług biegłego tłumacza. Zgłoszenie potrzeby tłumacza należy dokonać co najmniej 3 dni robocze przed planowanym kontaktem.

Dane kontaktowe poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy są następujące:

Ponadto, przedstawiamy dane kontaktowe poszczególnych komisariatów Policji w Bielsku-Białej i okolicach:

 • Komisariat Policji I: ul. Składowa 2, tel. 47 85 701 00, e-mail: [email protected].
 • Komisariat Policji II: ul. Kamińskiego 8, tel. 47 85 702 00, e-mail: [email protected].
 • Komisariat Policji III: Komendant – nadkomisarz Jacek Szczypka.
 • Komisariat Policji IV: Komendant – podkomisarz Mariusz Gwóźdź.
 • Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach: Komendant – młodszy inspektor Elżbieta Pacholska.
 • Komisariat Policji w Jasienicy: Komendant – komisarz Ireneusz Spandel.
 • Komisariat Policji w Kobiernicach: Komendant – aspirant Kamil Martyniak.
 • Komisariat Policji w Szczyrku: Komendant – podkomisarz Dawid Batko.

Dostępność różnorodnych kanałów komunikacji z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej stanowi ważny element wsparcia dla mieszkańców miasta, zapewniając im bezpieczeństwo i dostęp do niezbędnych informacji.

Źródło: https://bielsko-biala.policja.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024